(Polski) Badania

Ocena leczniczego oddziaływania krioterapii ogólnoustrojowej u chorych z zespołem bólowym kręgosłupa szyjnego

Zespoły bólowe kręgosłupa szyjnego dotyczą około 2 milionów dorosłych Polaków, a najczęstszą ich przyczyną jest choroba zwyrodnieniowa, która prowadzi do nieodwracalnych zmian w strukturach stawów i w efekcie powoduje ból i ograniczenie ruchomości. Skuteczną metodą terapii o szerokim spektrum działania i małym ryzyku powikłań jest krioterapia ogólnoustrojowa skojarzona z kinezyterapią.
(Polski) Więcej

Krioterapia w odnowie biologicznej sportowców

W ostatnich latach obserwujemy wzrost zainteresowania nowoczesnymi formami odnowy biologicznej u sportowców. W pracy przedstawiono przegląd niektórych doniesień w literaturze polskiej i zagranicznej na temat wpływu krioterapii na organizm sportowców i osób aktywnych fizycznie.
(Polski) Więcej

Działanie krioterapii ogólnoustrojowej i kinezyterpii na ciśnienie tętnicze

Krioterapia to krótkotrwałe wykorzystanie temperatur poniżej –100°C w celu spowodowania fizjologicznej reakcji na zimno. Pierwsza na świecie kriokomora powstała w 1978 r. dzięki prof. Toshiro Yamauchi, który wraz z zespołem naukowym przeprowadził krioterapię ogólnoustrojową u pacjentów ze zdiagnozowanym zesztywniającym zapaleniem stawów. Celem pracy była ocena wpływu krioterapii ogólnoustrojowej na redukcję ciśnienia tętniczego krwi u pacjentów z ustabilizowanym nadciśnieniem tętniczym oraz bez nadciśnienia.
(Polski) Więcej